Flytta nedåt med undernivåer

Flyttar ett stycke med alla understycken till efter följande stycke. Den är bara synlig om markören är placerad i en numrerad lista eller en punktlista.

Icon Move Down with Subpoints

Flytta ned med understycken

Stötta oss!