Flytta uppåt med undernivåer

Flyttar ett stycke med understycken till ovanför föregående stycke. Den är bara synlig om markören är placerad i en numrerad lista eller en punktlista.

Icon Move Up with Subpoints

Flytta upp med understycken

Stötta oss!