Infoga post utan nummer

Infogar ett stycke utan numrering. Den löpande numreringen i dokumentet påverkas inte.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Format - Lists - Insert Unnumbered Entry.

Från gränssnittet med flikar:

On the Home menu of the Home tab, choose Insert Unnumbered Entry.

Från verktygslisterna:

Icon Insert Unnumbered Entry

Infoga post utan nummer


Stötta oss!