Summa

Aktiverar summafunktionen. Observera att markören måste finnas i den cell där summan ska visas.

LibreOffice recognizes the cell range for the sum function as long as the cells are filled with numbers. Prior to entering the data, you must choose Table - Number Recognition to enable this feature.

Klicka på Använd om du vill godkänna summaformeln som den visas på raden.

Icon

Summa

Stötta oss!