Summa

Aktiverar summafunktionen. Observera att markören måste finnas i den cell där summan ska visas.

LibreOffice känner igen cellområdet för summafunktionen så länge som cellerna är fyllda med tal. Innan du anger data måste du aktivera Taligenkänning i tabellens snabbmeny.

Klicka på Använd om du vill godkänna summaformeln som den visas på raden.

Symbol

Summa

Please support us!