Tabell: variabel

Om det här läget är aktivt påverkar ändringar i en rad och/eller kolumn storleken på tabellen.

Icon Table: Variable

Tabell: Variabel

Stötta oss!