Tabell: fast, proportionell

Om det här läget är aktivt påverkar ändringar i en rad och/eller kolumn hela tabellen.

Icon Table: Fixed, Proportional

Tabell: Fast, proportionell

Stötta oss!