Tabell: fast

Om det här läget är aktivt påverkar ändringar av en linje och/eller kolumn endast de intilliggande linjerna eller kolumnerna.

Icon Table: Fixed

Tabell: Fast

Stötta oss!