Infoga kolumn

Infogar en eller flera kolumner i tabellen, nedanför markeringen. Du kan infoga flera kolumner samtidigt genom att öppna dialogrutan (välj Tabell - Infoga - Kolumner), eller genom att markera flera kolumner innan du klickar på ikonen. Om du använder den senare metoden får de infogade kolumnerna samma relativa bredd som de markerade kolumnerna.

Symbol

Infoga kolumn

Stötta oss!