Infoga rader

Infogar en eller flera rader i tabellen, nedanför markeringen. Du kan infoga mer än en rad genom att öppna dialogrutan (Välj Tabell - Infoga - Rader), eller genom att markera mer än en rad innan du klickar på ikonen. Den senare metoden infogar rader med samma höjd som de markerade raderna.

Symbol

Infoga rad

Stötta oss!