Infoga rader

Infogar en eller flera rader i tabellen, nedanför markeringen. Du kan infoga mer än en rad genom att öppna dialogrutan (Välj Tabell - Infoga - Rader), eller genom att markera mer än en rad innan du klickar på ikonen. Den senare metoden infogar rader med samma höjd som de markerade raderna.

Symbol

Infoga rad

Please support us!