Link Frames

Länkar den markerade ramen till nästa ram. Texten bryts automatiskt från ram till ram.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Frame and Object - Link Frames.

On the Format bar, click the Link Frames icon.


Icon Link Frames

Länka

Stötta oss!