Länka

Länkar den markerade ramen till nästa ram. Texten bryts automatiskt från ram till ram.

Icon Link Frames

Länka

Inserting, Editing, and Linking Frames

Please support us!