Link Frames

Länkar den markerade ramen till nästa ram. Texten bryts automatiskt från ram till ram.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Format - Frame and Object - Link Frames.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Object - Link Frames.

Från verktygslisterna:

Icon Link Frames

Länka


Stötta oss!