Toggle Ordered List

Lägger till eller tar bort numrering i markerade stycken. Du definierar numreringsformat genom att välja Format - Punktuppställningstecken. Om du vill visa raden Punktuppställningstecken, väljer du Visa - Verktygsrader - Punktuppställningstecken.

note

Vissa punktuppställningsalternativ är inte tillgängliga när du arbetar i webblayout.


Toggle Ordered List Icon

Toggle Ordered List

Please support us!