Markeringsläge

Choose the selection mode from the submenu: standard selection mode, or block selection mode.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Edit - Selection Mode

Från statuslisten:

Click the Selection area.


In standard selection mode, you can select multi-line text including the line ends.

I Blockera markeringsläge kan du välja ett rektangulärt textblock.

Stötta oss!