Välj adresslista

Select the address list that you want to use for mail merge, then click OK.

Lägg till

Markera databasfilen som innehåller de adresser som du vill använda som adresslista. Om filen innehåller fler än en tabell öppnas dialogrutan Markera tabell.

Skapa

Öppnar dialogrutan Ny adresslista där du kan skapa en ny adresslista.

Filter

Öppnar dialogrutan Standardfilter där du kan tillämpa filter på adresslistan om du vill visa speciella mottagare.

Redigera

Öppnar dialogrutan Ny adresslista där du kan redigera den markerade adresslistan.

Ändra tabell

Öppnar dialogrutan Markera tabell där du kan välja en annan tabell för den kopplade utskriften.

Stötta oss!