Välj adressblock

Select, edit, or delete an address block layout for mail merge.

Select your preferred address block

Markera blocket i listan som du vill använda för adresser i kopplade utskrifter, och klicka på OK.

Infoga aldrig land/region

Utelämnar landsinformation från adressblocket.

Infoga alltid land/region

Infogar landsinformation i adressblocket.

Infoga enbart land/region som inte är:

Infogar landsinformation i adressblocket bara om värdet är något annat än värdet som du skriver i textrutan.

Ange den landssträng som inte ska skrivas ut.

Ny

Öppnar dialogrutan Nytt adressblock där du kan definiera en ny adressblockslayout.

Redigera

Opens the Edit Address Block dialog where you can edit the selected address block layout.

Radera

Tar bort den markerade adressblockslayouten.

Stötta oss!