Ny adresslista

Enter new addresses or edit the addresses for mail merge documents. When you click OK, a dialog prompts you for the location to save the address list.

Adressinformation

Skriv eller redigera fältinnehållet för varje mottagare i den kopplade utskriften.

Visa postnummer

Klicka på knapparna för att flytta genom posterna eller skriv ett postnummer om du vill visa en viss post.

Ny

Lägger till en tom post i adresslistan.

Radera

Tar bort den markerade posten.

Sök

Öppnar dialogrutan Sök post. Dialogrutan kan vara öppen medan du redigerar posterna.

Redigera

Öppnar dialogrutan Anpassa adresslista där du kan ordna om, byta namn på, lägga till och radera fält.

Stötta oss!