New Address Block or Edit Address Block

Ange placeringen av adressdatafälten i ett adressblock i de kopplade dokumenten.

Address elements

Markera ett adressfält och dra fältet till den andra listan.

>

Lägger till markerade fält från listan Adresselement i den andra listan. Du kan lägga till samma fält flera gånger.

<

Tar bort det markerade fältet från den andra listan.

Drag address elements here

Ordna fälten genom att dra och släppa eller med hjälp av pilknapparna.

Förhandsvisning

Visar en förhandsgranskning av den första databasposten med den aktuella adressblockslayouten.

(Pilknappar)

Markera en post i listan och klicka på en pilknapp om du vill flytta posten.

Stötta oss!