Sök post

Searches for a record or recipient in the mail merge address list.

Sök

Ange sökvillkoret.

Sök enbart i

Begränsar sökningen till ett datafält.

Select the data field where you want to search for the text.

Sök

Visar nästa post som innehåller söktexten.

Stötta oss!