Anpassa hälsningsfras

Specify the salutation layout for mail merge or email merge documents. The name of this dialog is different for female recipients and male recipients.

Element i hälsningsfras

Markera ett fält och dra det till den andra listan.

>

Lägger till markerade fält från listan över hälsningselement i den andra listan. Du kan lägga till samma fält flera gånger.

<

Tar bort det markerade fältet från den andra listan.

Dra hälsningselementen till rutan nedanför.

Ordna fälten genom att dra och släppa eller med hjälp av pilknapparna.

Anpassa hälsningsfras

Markera ett värde i listan för hälsningen och fälten för skiljetecken.

Förhandsvisning

Visar en förhandsgranskning av den första databasposten med den aktuella hälsningslayouten.

(Pilknappar)

Markera en post i listan och klicka på en pilknapp om du vill flytta posten.

Stötta oss!