Anpassa adresslista

Anpassar adresslistan för dokumenten i den kopplade utskriften.

Adresslisteelement

Markera de fält som du vill flytta, radera eller byta namn på.

^

Klicka om du vill flytta det markerade fältet upp en post i listan.

v

Klicka om du vill flytta det markerade fältet ned en post i listan.

Lägg till

Infogar ett nytt textfält.

Radera

Tar bort det markerade fältet.

Byt namn

Byter namn på det markerade textfältet.

Stötta oss!