Kopia till

Specify additional e-mail recipients for the mail merge document.

Kopia

Skriv mottagare för kopior av e-postmeddelanden, avgränsade med semikolon (;).

Blindkopia

Skriv mottagare för blinda kopior av e-postmeddelanden, avgränsade med semikolon (;).

Please support us!