Mail Merge Wizard - Adjust layout

Specify the position of the address blocks and salutations on the documents.

Address Block Position

Från överkant

Ange hur mycket utrymme som ska finnas mellan sidans överkant och adressblockets överkant.

Justera efter brödtext

Justerar ramen som innehåller adressblock mot vänster sidmarginal.

Från vänster

Ange hur mycket utrymme som ska finnas mellan sidans vänstra kant och adressblockets vänstra kant.

Salutation Position

Upp

Flyttar hälsningsfrasen uppåt.

Nedåt

Flyttar hälsningsfrasen nedåt.

Preview area

Provides a preview of the salutation positioning on the page.

Zoom

Välj en förstoring för förhandsgranskningen.

Använd kommandona på snabbmenyn i förhandsgranskningen när du vill flytta vyn uppåt och nedåt.

Press the Finish button and use the Mail Merge Toolbar to finish the mail merge process.

Stötta oss!