Mail Merge Wizard - Create salutation

Specify the properties for the salutation. If the mail merge database contains gender information, you can specify different salutations based on the gender of the recipient.

Det här dokumentet ska innehålla en hälsningsfras

Infogar en hälsningsfras.

Infoga personlig hälsningsfras

Infogar en personanpassad hälsningsfras i en kopplad utskrift. Om du vill använda standardhälsningsfrasen avmarkerar du den här kryssrutan.

Kvinna

Markera den anpassade hälsningen för en kvinnlig mottagare.

Ny

Öppnar dialogrutan Anpassa hälsningsfras (kvinnliga mottagare).

Man

Markera den anpassade hälsningen för en manlig mottagare.

Ny

Öppnar dialogrutan Anpassa hälsningsfras (manliga mottagare).

Fältnamn

Markera fältnamnet för adressdatabasfältet som innehåller information om kön.

Fältvärde

Markera fältvärdet som anger mottagarens kön.

Allmän hälsningsfras

Markera den standardhälsning som ska användas när du inte anger en egen.

Förhandsvisning

Visar en förhandsvisning av hälsningsfrasen.

Matcha fält

Öppnar dialogrutan Matcha fält.

(Bläddringsknappar)

Använd bläddringsknapparna när du vill förhandsgranska information från föregående eller nästa datapost.

Next step: Mail Merge Wizard - Adjust layout

Alternatively you can press the Finish button and use the Mail Merge Toolbar to finish the mail merge process.

Stötta oss!