Mail Merge Wizard - Select starting document

Specify the document that you want to use as a base for the mail merge document.

Använd aktuellt dokument

Använder aktuellt Writer dokument som grund för det kopplade dokumentet.

Skapa ett nytt dokument

Skapar ett nytt Writer dokument som ska användas vid en kopplad utskrift.

Börja med befintligt dokument

Välj ett befintligt Writer dokument som ska användas som grund för ett kopplat dokument.

Välj ut

Lokalisera det Writer-dokument som du vill använda, och klicka på Öppna.

Börja från mall

Markera den mall som du vill skapa det kopplade dokumentet med.

Välj ut

Opens a template selector dialog.

Börja med ett nyligen sparat startdokument

Utgå från ett befintligt kopplat dokument när du skapar ett nytt.

Markera dokumentet.

Next step: Mail Merge Wizard - Select document type

Stötta oss!