Guiden Kopplad utskrift

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Verktyg - guiden Kopplad utskrift

Click the Mail Merge icon on the Mail Merge bar:

Click the Mail Merge icon on the Table Data bar:

Icon

Kopplad utskrift


Before starting the Mail Merge Wizard you might want to review the whole process of creating a mail merge:

Skapa ett standardbrev

Mail Merge Wizard - Select starting document

Specify the document that you want to use as a base for the mail merge document.

Mail Merge Wizard - Select document type

Specify the type of mail merge document to create.

Guiden Kopplad utskrift - Adresser

Specify the recipients for the mail merge document as well as the layout of the address block.

Mail Merge Wizard - Create salutation

Specify the properties for the salutation. If the mail merge database contains gender information, you can specify different salutations based on the gender of the recipient.

Mail Merge Wizard - Adjust layout

Specify the position of the address blocks and salutations on the documents.

Avbryt

När du klickar på Avbryt stängs dialogrutan utan att några ändringar sparas.

Tillbaka

Visa alternativen som valts i dialogrutans föregående steg. De aktuella inställningarna förblir som de är. Knappen kan endast aktiveras från steg två eller senare.

Nästa

Klicka på Nästa-knappen för att applicera inställningarna och gå till nästa steg. Om du är i sista steget byts knappen till att bli Skapa.

First step: Mail Merge Wizard - Select starting document.

Stötta oss!