Text Box and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Position och storlek

Ändrar storlek, flyttar, roterar eller snedställer det markerade objektet.

Linje

Anger formateringsalternativ för den markerade linjen.

Yta

Ange fyllningsegenskaper för det markerade ritobjektet.

Text Attributes

Bestämmer layout och förankringsegenskaper för text i det markerade ritobjektet eller textobjektet.

Fontwork

Redigerar Fontwork-effekter för det markerade objektet som har skapats i den tidigare Fontwork-dialogrutan.

Stötta oss!