Objekt

Öppnar en undermeny så att du kan redigera egenskaperna för det valda objektet.

Position och storlek

Ändrar storlek, flyttar, roterar eller snedställer det markerade objektet.

Linje

Anger formateringsalternativ för den markerade linjen.

Yta

Ange fyllningsegenskaper för det markerade ritobjektet.

Textattribut

Bestämmer layout och förankringsegenskaper för text i det markerade ritobjektet eller textobjektet.

Fontwork

Redigerar Fontwork-effekter för det markerade objektet som har skapats i den tidigare Fontwork-dialogrutan.

Please support us!