Uppdatera

Uppdaterar objekt i det aktuella dokumentet som har dynamiskt innehåll, t.ex. fält och förteckningar.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Verktyg - Uppdatera


Uppdatera allt

Uppdaterar alla länkar, fält, förteckningar och all sidformatering i det aktuella dokumentet.

Fält

Uppdaterar innehållet i alla fältkommandon i det aktuella dokumentet.

Länkar

Uppdaterar länkarna i det aktuella dokumentet.

Aktuell förteckning

Uppdaterar den aktuella förteckningen. Den aktuella förteckningen är den som innehåller markören.

Alla förteckningar

Uppdatera alla förteckningar i det aktuella dokumentet. Du behöver inte placera markören i en förteckning innan du använder det här kommandot.

Alla diagram

Uppdaterar diagrammen i det aktuella dokumentet.

Sidformatering

Uppdaterar sidformaten i dokumentet och beräknar om antalet sidor som visas på statusraden.

Stötta oss!