Alla diagram

Uppdaterar diagrammen i det aktuella dokumentet.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Update - Charts


Stötta oss!