Länkar

Uppdaterar länkarna i det aktuella dokumentet.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Verktyg - Uppdatera - Länkar


Stötta oss!