Line Numbering

Adds or removes and formats line numbers in the current document.

note

Radnummerfunktionen är inte tillgänglig i HTML-format.


Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Line Numbering (not for HTML format)


To exclude a paragraph from line numbering, click in the paragraph, choose Format - Paragraph, click the Outline & List tab, and then clear the Include this paragraph in line numbering check box. You can also exclude a paragraph style from line numbering.

Numrering på

Lägger till radnummer i aktuellt dokument.

Visa

Ange radnumreringens egenskaper.

Teckenformatmall

Välj den teckenformatmall som radnumren ska använda.

Format

Select the numbering scheme that you want to use.

Position

Ange var radnumreringen ska placeras.

Avstånd

Ange hur stort avstånd som ska lämnas mellan radnummer och text.

Intervall

Ange intervallet för hur ofta radnumren skrivs ut.

Skiljetecken

Du kan ange ett skiljetecken som ska visas mellan radnumren om intervallet är större än ett.

Anfangstext

Ange den text som du vill använda som skiljetecken.

Var...rad

Ange antalet rader som lämnas mellan skiljetecknen.

note

Skiljetecken visas bara i rader och är inte numrerade.


Räkna

Specify whether to include empty paragraphs or lines in frames in the line count.

Tomma rader

Räkna även tomma stycken.

Lines in frames

Adds line numbers to text in frames. The numbering restarts in each frame, and is excluded from the line count in the main text area of the document. In linked frames, the numbering is not restarted.

Börja om på varje ny sida

Nollställer radnumreringen vid varje ny sida i dokumentet.

Stötta oss!