Aktuell förteckning

Uppdaterar den aktuella förteckningen. Den aktuella förteckningen är den som innehåller markören.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Verktyg - Uppdatera - Aktuell förteckning


Du kan också högerklickar i ett sakregister eller en innehållsförteckning och välja Uppdatera förteckning. Följande kommandon finns också på snabbmenyn:

Edit Index or Table of Contents

Redigerar den aktuella förteckningen.

Delete Index or Table of Contents

Tar bort den aktuella förteckningen.

Stötta oss!