Sidformatering

Uppdaterar sidformaten i dokumentet och beräknar om antalet sidor som visas på statusraden.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Update - Page Formatting


Om dokumentet är stort kan siduppdateringen ta ett tag.

Stötta oss!