Omvandla text till tabell

Konverterar den markerade texten till en tabell eller den markerade tabellen till text.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Verktyg - Text <-> Tabell...


Vilka alternativ som finns tillgängliga i dialogrutan beror på vilken typ av konvertering du gör.

Skiljetecken i text

En avgränsare, t.ex. ett tabbtecken, markerar kolumngränserna i den markerade texten. Varje stycke i markeringen konverteras till en rad i tabellen. När du ska konvertera en tabell till text ändras kolumnmarkörerna till det tecken du anger, och varje rad konverteras till ett eget stycke.

Tabulator

Konvertera text till tabell genom att betrakta tabulatortecken som kolumnmarkörer.

Semikolon

Konverterar text till tabell genom att betrakta semikolon (;) som kolumnmarkörer.

Stycke...

Konverterar text till tabell genom att betrakta stycken som kolumnmarkörer.

Andra:

Konverterar text till tabell genom att betrakta det tecken som du skriver in i rutan som kolumnmarkör.

Textfält

Skriv in det tecken som du vill använda för som kolumnmarkör.

Samma bredd på alla kolumner

Skapar jämnbreda kolumner, oavsett placering av kolumnmarkör.

Autoformat

Öppnar dialogrutan Autoformat där du kan välja en fördefinierad layout för tabellen.

Alternativ

Rubrik

Formaterar första raden av tabellen som tabellrubrik.

Upprepa rubrik

Upprepar tabellrubriker på varje ny sida som tabellen sträcker sig över.

De första ... raderna

Upprepar det första antalet rader som en rubrik.

Dela inte upp tabeller

Dela inte tabellen vid sidbrytningar.

Inramning

Lägger till tabellinramningar till tabellen och dess celler.

Stötta oss!