Endnote Settings

Anger formatering för slutnoter. Här väljer du typ av numrering för slutnoterna och vilka formatmallar som ska användas.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Verktyg - Fotnoter/slutnoter - fliken Slutnoter


Automatisk numrering

Nummer

Select the numbering scheme that you want to use.

Markering

Beskrivning

1, 2, 3

Arabiska siffror

A, B, C

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, AB, AC, ...

a, b, c

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, ab, ac, ...

I, II, III

Stora romerska siffror

i, ii, iii

Små romerska siffror

A,... AA,... AAA,...

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, bb, cc, ...


Börja med

Ange numret för den första slutnoten i dokumentet. Det här är användbart om du vill att slutnotsnumreringen ska sträcka sig över mer än ett dokument.

Framför

Ange den text som ska visas framför slutnotsnumret. Du kan t.ex. skriva "till " om du vill visa "till 1".

Bakom

Ange den text som ska visas efter slutnotsnumret. Skriv till exempel ")" om du vill visa "1)".

Formatmallar

To ensure a uniform appearance for the endnotes in your document, assign a paragraph style, and assign character styles to the endnote anchor number and the number in the endnote area.

Stycke...

Select the paragraph style for the endnote text. Only special styles can be selected.

Sida

Välj vilken sidformatmall som du vill att slutnoterna ska använda.

Textområde

Välj den teckenformatmall som du vill använda på slutnotsankare i dokumentets textområde.

Slutnotsområde

Välj den teckenformatmall som du vill använda på slutnotsnummer i slutnotsområdet.

Stötta oss!