Footnote Settings

Specifies the formatting for footnotes.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Verktyg - Fotnoter - fliken Fotnoter/slutnoter


note

To set additional option for footnotes, choose Format - Page Style, and then click the Footnote tab.


Automatisk numrering

Nummer

Select the numbering scheme that you want to use.

Markering

Beskrivning

1, 2, 3

Arabiska siffror

A, B, C

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, AB, AC, ...

a, b, c

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, ab, ac, ...

I, II, III

Stora romerska siffror

i, ii, iii

Små romerska siffror

A,... AA,... AAA,...

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, bb, cc, ...


Räkning

Ange numreringsstil för fotnoter.

Alternativ

Betydelse

Per sida

Börjar om numreringen av fotnoter högst upp på varje sida. Det här alternativet är endast tillgängligt om alternativrutan Sidslut är markerad under Placering.

Per kapitel

Börjar om numreringen av fotnoter i början av varje kapitel.

Per dokument

Numrerar fotnoterna i dokumentet sekventiellt.


Framför

Ange den text som ska skrivas framför fotnotens siffra i fotnotstexten. Om du till exempel vill visa "Not 1" skriver du "Not".

Bakom

Ange den text som ska skrivas efter fotnotens siffra i fotnotstexten. Skriv ")" om du vill visa "1)".

tip

Footnote numbers are left aligned by default in the footnote area. For right aligned footnote numbers first edit the paragraph style Footnote. Press to open Styles dialog and select Footnote from the list of paragraph styles. Open the local menu with right click and choose Modify. Go to the Indents & Spacing tab page and set indent to 0 before and after the paragraph, including the first line. On Tabs tab page create a tab of right type at 12pt and a tab of left type at 14pt. Then in Footnotes/Endnotes Settings dialog enter \t into the Before and After edit boxes.


Börja med

Ange ordningstalet för den första fotnoten i dokumentet. Det här alternativet är bara tillgängligt om du väljer "Per dokument" i rutan Räknar.

Position

Sidslut

Visar fotnoter längst ned på sidan.

Dokumentslut

Visar fotnoter i slutet av dokumentet som slutnoter.

Formatmallar

To ensure a uniform appearance for the footnotes in your document, assign a paragraph style to the footnote text, and assign character styles to the footnote anchor number and the number in the footnote area.

Stycke...

Select the paragraph style for the footnote text. Only special styles can be selected.

Sida

Välj den sidformatmall som ska användas av fotnoterna.

Symbolen Info

Det här alternativet är endast tillgängligt om alternativrutan Dokumentslut är markerad under Placering.


Textområde

Välj det teckenformat som du vill använda för fotnotstecknen i textområdet i dokumentet.

Fotnotsområde

Välj det teckenformat som du vill använda för fotnotsiffrorna i fotnotsområdet.

Hänvisningstext för flersidiga fotnoter

Vid slutet av fotnoten

Ange den text som ska visas om fotnoterna fortsätter på nästa sida, till exempel "Fortsätter på sida ". LibreOffice Writer infogar automatiskt sidnumret för nästa sida.

På följande sida

Ange den text som ska visas om fotnoterna fortsätter från föregående sida, till exempel "Fortsättning från sida ". LibreOffice infogar automatiskt sidnumret från föregående sida.

Stötta oss!