Inställningar för fot-/slutnoter

Anger visningsalternativ för fotnoter och slutnoter.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Verktyg - Fotnoter/Slutnoter


Footnote Settings

Specifies the formatting for footnotes.

Endnote Settings

Anger formatering för slutnoter. Här väljer du typ av numrering för slutnoterna och vilka formatmallar som ska användas.

Please support us!