Inställningar för fot-/slutnoter

Anger visningsalternativ för fotnoter och slutnoter.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Verktyg - Fotnoter/Slutnoter


Footnote Settings

Specifies the formatting for footnotes.

Endnote Settings

Anger formatering för slutnoter. Här väljer du typ av numrering för slutnoterna och vilka formatmallar som ska användas.

Stötta oss!