Numrering

Den här fliken används för att definiera hur kapitlets numrering ska visas.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Chapter Numbering - Numbering tab


Nivå

Click the outline level that you want to modify, and then specify the numbering options for the level. To apply the numbering options, except for paragraph style, to all the levels, click "1-10".

Nummer

Specify the formatting for the selected outline level.

Styckeformatmall

Select the paragraph style that you want to assign to the selected outline level. If you click "None", the selected outline level is not defined.

Nummer

Select the numbering scheme that you want to apply to the selected outline level.

Urval

Funktion

1, 2, 3, ...

Arabiska siffror

A, B, C, ...

Versaler

a, b, c, ...

Gemener

I, II, III, ...

Versala romerska siffror

i, ii, iii, ...

Gemena romerska siffror

A,... AA,... AAA,...

Alfabetisk numrering med identiska versaler, där antalet bokstäver anger kapitelnivån. Det andra numret på nivå tre blir t.ex. "BBB".

a,... aa,... aaa,...

Alfabetisk numrering med identiska gemener, där antalet bokstäver anger kapitelnivån. Det tredje numret på nivå två blir t.ex. "cc".

Utan

Inga numreringstecken. Endast de tecken som har definierats som skiljetecken visas vid radens början.


Teckenformatmall

Select the character style of the numbering character.

Visa undernivåer

Välj antalet kapitelnivåer som ska ingå i kapitelnumreringen. Om du t.ex. väljer "3" visas tre nivåer av kapitelnumrering: 1.1.1

Skiljetecken framför

Skriv in den text som ska visas före kapitelnumret. Du kan t.ex. skriva "Kapitel " om du vill visa "Kapitel 1".

Skiljetecken bakom

Skriv in den text som ska visas efter kapitelnumret. Du kan t.ex. skriva "." (punkt) om du vill visa "1.".

Börja med

Ange det nummer där du vill börja om kapitelnumreringen.

Stötta oss!