Numrering

Den hÀr fliken anvÀnds för att definiera hur kapitlets numrering ska visas.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose Tools - Chapter Numbering - Numbering tab


NivÄ

Click the outline level that you want to modify, and then specify the numbering options for the level. To apply the numbering options, except for paragraph style, to all the levels, click "1-10".

Nummer

Specify the formatting for the selected outline level.

Styckeformatmall

Select the paragraph style that you want to assign to the selected outline level. If you click "None", the selected outline level is not defined.

Nummer

Select the numbering scheme that you want to apply to the selected outline level.

Urval

Funktion

1, 2, 3, ...

Arabiska siffror

A, B, C, ...

Versaler

a, b, c, ...

Gemener

I, II, III, ...

Versala romerska siffror

i, ii, iii, ...

Gemena romerska siffror

A,... AA,... AAA,...

Alfabetisk numrering med identiska versaler, dÀr antalet bokstÀver anger kapitelnivÄn. Det andra numret pÄ nivÄ tre blir t.ex. "BBB".

a,... aa,... aaa,...

Alfabetisk numrering med identiska gemener, dÀr antalet bokstÀver anger kapitelnivÄn. Det tredje numret pÄ nivÄ tvÄ blir t.ex. "cc".

Utan

Inga numreringstecken. Endast de tecken som har definierats som skiljetecken visas vid radens början.


Teckenformatmall

Select the character style of the numbering character.

Visa undernivÄer

VÀlj antalet kapitelnivÄer som ska ingÄ i kapitelnumreringen. Om du t.ex. vÀljer "3" visas tre nivÄer av kapitelnumrering: 1.1.1

Skiljetecken framför

Skriv in den text som ska visas före kapitelnumret. Du kan t.ex. skriva "Kapitel " om du vill visa "Kapitel 1".

Skiljetecken bakom

Skriv in den text som ska visas efter kapitelnumret. Du kan t.ex. skriva "." (punkt) om du vill visa "1.".

Börja med

Ange det nummer dÀr du vill börja om kapitelnumreringen.

Please support us!