Chapter Numbering

Anger talformatet och hierarkin för kapitelnumrering i det aktuella dokumentet.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose Tools - Chapter Numbering


Chapter numbering is linked to paragraph styles. By default, the "Heading" paragraph styles (1-10) are assigned to the corresponding chapter and outline number levels (1-10). If you want, you can assign different paragraph styles to the outline number level.

Symbolen Tips

If you want numbered headings, use the Tools - Chapter Numbering menu command to assign numbering to a paragraph style. Do not use the Numbering icon on the Formatting toolbar.


Symbolen Info

To highlight the screen display of chapter and outline numbers, choose View - Field Shadings.


Numrering

Den hÀr fliken anvÀnds för att definiera hur kapitlets numrering ska visas.

Position

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

Load/Save

Saves or loads a chapter numbering format. A saved chapter numbering format is available to all text documents.

Symbolen Info

The Load/Save button is only available for chapter numbering. For numbered or bulleted list styles, modify the numbering styles of the paragraphs.


Namnlös 1 - 9

VÀlj ett fördefinierat numreringsformat som ska anvÀndas pÄ den markerade kapitelnivÄn.

Spara som

Opens a dialog where you can save the current settings for the selected chapter and outline level. You can then load these settings from another document.

Spara som

Klicka pÄ ett numreringsformat i listan och ange formatets namn. Siffran motsvarar den kapitelnivÄ dÀr formatet anvÀnds.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!