Antal ord

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Välj Verktyg - Antal ord

Från gränssnittet med flikar:

Choose Review - Word Count.

On the Review menu of the Review tab, choose Word Count.

Från verktygslisterna:

Icon Word Count

Word Count

Från statuslisten:

Click on the Word and Character Count area.


Hur görs ordräkning i LibreOffice?

Varje teckensträng mellan två blanksteg är i princip ett ord. Bindestreck, tabbar, radbrytningar och styckebrytningar är också ordavgränsare.

Ord med tankstreck eller ständigt synliga bindestreck, som till exempel plugin-program eller nästa/föregående, räknas som ett ord.

Orden kan vara en blandning av bokstäver, tal och specialtecken. Följande text räknas alltså som fyra ord: abc123 1.23 "$" http://www.exempel.com.

För att lägga till ett anpassat tecken som ordgräns väljer du - LibreOffice Writer - Allmänt och lägg till tecknet i textrutan Övriga skiljetecken.

Stötta oss!