Antal ord

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Verktyg - Antal ord


Hur görs ordräkning i LibreOffice?

Varje teckensträng mellan två blanksteg är i princip ett ord. Bindestreck, tabbar, radbrytningar och styckebrytningar är också ordavgränsare.

Ord med tankstreck eller ständigt synliga bindestreck, som till exempel plugin-program eller nästa/föregående, räknas som ett ord.

Orden kan vara en blandning av bokstäver, tal och specialtecken. Följande text räknas alltså som fyra ord: abc123 1.23 "$" http://www.exempel.com.

För att lägga till ett anpassat tecken som ordgräns väljer du - LibreOffice Writer - Allmänt och lägg till tecknet i textrutan Övriga skiljetecken.

Stötta oss!