Hyphenation

Inserts hyphens in words that are too long to fit at the end of a line.

LibreOffice searches the document and suggests hyphenation that you can accept or reject. If text is selected, the Hyphenation dialog works on the selected text only. If no text is selected, the Hyphenation dialog works on the whole document.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Verktyg - Språk - Avstavning

On the Tools bar, click

Icon Hyphenation

Hyphenation


Avstavning

Om du automatiskt vill avstava det stycke där markören står, eller ett eller flera markerade stycken, så väljer du Format – Stycke och klickar på fliken Textflöde. Du kan också använda automatisk avstavning i en styckeformatmall. I text där automatisk avstavning är aktiverad hittar inte dialogrutan Avstavning några ord att avstava.

När LibreOffice hittar ett ord som behöver avstavas kan du göra något av följande:

tip

Om du vill att vissa stycken inte ska avstavas automatiskt markerar du styckena och väljer Format – Stycke. Klicka sedan på fliken Textflöde och avmarkera kryssrutan Automatisk i området Avstavning.


note

To disable the Hyphenation dialog and always hyphenate automatically, choose - Languages and Locales - Writing Aids, and select the Hyphenate without inquiry check box.


Du kan manuellt infoga ett bindestreck direkt i dokumentet genom att klicka i ordet där bindestrecket ska läggas till och trycka på +minustecken (-).

To insert a non-breaking (protected) hyphen directly in the document, click in the word that you want to hyphenate, and then press Shift++Minus sign(-).

To hide soft hyphens, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then clear the Custom hyphens check box.

Ord

Ord

Visar avstavningsförslag för markerat ord.

Höger/vänsterpil

Anger bindestreckets placering. Alternativet är bara tillgängligt om det finns mer än ett avstavningsförslag.

Nästa

Ignorerar avstavningsförslagen och hittar nästa ord som kan avstavas.

Avstava

Infogar bindestrecket på den markerade positionen.

Ta bort

Tar bort aktuell avstavningspunkt från det visade ordet.

Stötta oss!