Dela tabell

Delar upp den aktuella tabellen i två separata tabeller vid markörens position. Du kan också komma åt det här kommandot genom att högerklicka i en tabellcell.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Table - Split Table.


Läge

Kopiera rubrik

Tar med den första raden i den ursprungliga tabellen som första rad i den andra tabellen.

Egen rubrik (använd formatmall)

Infogar en tom rubrikrad i den andra tabellen, som är formaterad med formatmallen i ursprungstabellens första rad.

Egen rubrik

Infogar en tom extrarad i den andra tabellen.

Ingen rubrik

Delar tabellen utan att kopiera rubrikraden.

Varningssymbol

När du delar upp en tabell som innehåller formler kan formlerna påverkas.


Stötta oss!