Använd

Automatically formats a document or a selection according to the options set in the AutoCorrect Options tab.

To select options, choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options, click the Options tab, then select options in the [M] column to be applied when the Apply command is chosen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - AutoCorrect - Apply.


Autokorrigering för punktuppställning/numrering

Om du vill skapa en punktlista skriver du ett minustecken (-), en stjärna (*) eller ett plustecken (+) följt av ett mellanslag eller tabbtecken i början av stycket.

Du kan skapa en numrerad lista genom att skriva en siffra följt av en punkt (.), följt av ett mellanslag eller tabbtecken i början av stycket.

note

Automatic numbering is only applied to paragraphs formatted with the “Default Paragraph Style”, “Body Text”, or “Body Text, Indented” paragraph styles.


Stötta oss!