Autoformat för tabeller

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Table - AutoFormat Styles (with cursor in a table).


Så formaterar du en tabell automatiskt

  1. Klicka i en tabellcell, eller markera de celler som du vill formatera.

  2. Välj Tabell - Autoformat och klicka på den formatering som du vill använda.

  3. Klicka på OK.

Format

Visar en lista på de tillgängliga formatmallarna för tabeller. Klicka på det format som du vill använda och klicka på OK.

Lägg till

Lägger till ett nytt tabellformat till listan.

  1. Formaterar en tabell i dokumentet.

  2. Markera tabellen och välj Tabell - Autoformat.

  3. Klicka på Lägg till.

  4. In the Add AutoFormat dialog, enter a name, and then click OK.

Radera

Deletes the selected table style. You cannot delete "Default Table Style".

Byt namn

Changes the name of the selected table style. You cannot rename "Default Table Style".

Formatering

Select the formatting attributes to include in the selected table style.

Talformat

Inkluderar talformat i valda tabellformatet.

Teckensnitt

Inkluderar teckensnitt i det valda tabellformatet.

Justering

Inkluderar justeringsinställningar i det valda tabellformatet.

Borders

Inkluderar inramningar i det valda tabellformatet.

Mönster

Inkluderar bakgrundsformat i de valda tabellformaten.

Stötta oss!