Autokorrigering

Formaterar filen automatiskt enligt de inställningar du har gjort under Verktyg – Autokorrigering Alternativ.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - AutoCorrect.


Under inmatningen

Formaterar dokumentet automatiskt när du skriver text. Om du vill ange formateringsalternativ väljer duVerktyg - Autokorrigering Alternativoch klickar sedan på flikenAlternativ .

Använd

Automatically formats the file according to the options that you set under Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options.

Använd och redigera ändringar

Automatically formats the file according to the options that you set under Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options. In a dialog, you are asked to accept or reject the changes.

Alternativ för autokorrigering

Ă–ppnar dialogrutan Autokorrigering.

Om du vill öppna dialogrutan Autoformat för tabeller, klickar du i en tabellcell och väljer Tabell - Autoformat.

Please support us!