Autokorrigering

Formaterar filen automatiskt enligt de inställningar du har gjort under Verktyg – Autokorrigering Alternativ.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - AutoCorrect.


While Typing

Automatically formats the document while you type. To set the formatting options, choose Tools - AutoCorrect - Options, and then click the Options tab.

Använd

Automatically formats a document or a selection according to the options set in the AutoCorrect Options tab.

To select options, choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options, click the Options tab, then select options in the [M] column to be applied when the Apply command is chosen.

Använd och redigera ändringar

Automatically formats the file according to the options that you set under Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options. In a dialog, you are asked to accept or reject the changes.

Alternativ för autokorrigering

Öppnar dialogrutan Autokorrigering.

To open the AutoFormat for Tables dialog, click in a table cell, and then choose Table - AutoFormat Styles.

Stötta oss!