Villkor

HÀr kan du definiera villkoren för villkorliga formatmallar.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Right-click a paragraph with style Text body. Choose Paragraph - Edit Style - Condition tab.

Choose View - Styles (). Right-click any paragraph style. Choose New - Condition tab.


En villkorlig mall Àr en styckeformatmall som pÄverkar texten olika beroende pÄ sammanhanget. NÀr du definierar en ny mall kan du ange om den ska vara "villkorlig". Du kan inte Àndra denna egenskap i efterhand. DÀremot kan du Àndra sjÀlva villkoren.

NÀr du tilldelar styckeegenskaperna i villkorliga mallar i LibreOffice hÀnder följande (termer i fetstil motsvarar namnen pÄ fÀlten i dialogrutan). Om det stycke som har formaterats med en villkorlig mall stÄr i ett sammanhang som Àr kopplat till en anvÀnd mall, anvÀnds den styckeformatmall som hör till sammanhanget. Om ingen mall har kopplats till sammanhanget, gÀller de attribut som Àr definierade i den villkorliga mallen. Följande exempel förtydligar det hÀr sambandet:

  1. Open a blank text document and write a short business letter with a header (Format - Page - Header).

  2. Define a new Paragraph Style by choosing New in the Styles window, and selecting all the paragraph properties that you want for your business letter in the Paragraph Style dialog. Name this style "Business letter".

  3. GÄ sedan till fliken Villkor och markera fÀltet som villkorlig mall. PÄ det sÀttet definierar Du den nya styckeformatmallen som villkorlig mall.

  4. VÀlj posten Sidhuvud under Sammanhang, och vÀlj den mall som ska gÀlla för sidhuvudena i affÀrsbrevet, t ex den fördefinierade styckeformatmallen "Sidhuvud" i listrutan Styckeformatmallar. (Naturligtvis kan Du hÀr vÀlja en mall som Du sjÀlv har definierat.)

  5. NÀr du dubbelklickar pÄ den valda posten i listrutan Styckeformatmallar eller vÀljer Tilldela sÄ anvÀnds styckeformatmallen i det nya sammanhanget.

  6. StÀng nu dialogrutan för styckeformatmallar med OK och formatera alla stycken i affÀrsbrevet inklusive sidhuvudet med den nya, villkorliga styckeformatmallen "AffÀrsbrev". (NÀr Du klickar i sidhuvudet kan Du i förekommande fall behöva ta fram alla mallar eller anvÀndarmallar i Stylist för att kunna anvÀnda den nya mallen "AffÀrsbrev".)

Du ser nu att texten i sidhuvudet har de attribut som har definierats i styckeformatmallen "Sidhuvud" (om det var den Du anvÀnde), medan alla andra delar av dokumentet har de attribut som Du definierade i den (villkorliga) styckeformatmallen "AffÀrsbrev".

Symbolen Tips

The "Text Body" Style was created as a conditional style. Therefore, any styles you derive from it can be used as conditional styles.


NĂ€r Du exporterar till ett annat format (RTF, HTML osv) skrivs den styckeformatmall som har tilldelats sammanhanget.

som villkorlig mall

Markera den hÀr rutan för att definiera en ny formatmall som villkorlig mall.

Sammanhang

Here you can see the LibreOffice predefined contexts, including outline levels 1 to 10, list levels 1 to 10, table header, table contents, section, border, footnote, header and footer.

Applied Styles

HÀr visas en lista över alla styckeformatmallar som har tilldelats ett visst sammanhang.

Paragraph Styles

I listrutan finns en lista över alla styckeformatmallar som kan anvÀndas till en kontext.

Mallgrupper

These are the style groups that you can display in the Styles window.

Namn

Betydelse

Automatiskt

Visar de mallar som passar i det aktuella sammanhanget.

Alla formatmallar

Visar alla mallar av den aktuella malltypen.

AnvÀnda formatmallar

Visar formatmallarna (i den markerade kategorin) som anvÀnds i det aktuella dokumentet.

AnvÀndardefinierade formatmallar

Visar de anvÀndardefinierade mallarna av den aktuella malltypen.

Teckenformatmallar

Visar formatmallar för text.

Kapitelformatmallar

Visar formatmallar för rubriker.

Lista över formatmallar

Displays formatting styles for ordered or unordered lists.

Förteckningsformatmallar

Visar formatmallar för sakregister och innehÄllsförteckningar.

Special Styles

Visar formatmallar för rubriker, sidfot, sidhuvud, slutnoter, tabeller och bildtexter.

HTML-formatmallar

Visar mallar för HTML dokument.

Villkorliga formatmallar

Visar de mallar för vilkas anvÀndning du har definierat villkor.

Hierarkiskt

Visar formatmallarna i den markerade kategorin i en hierarkisk lista. Om du vill visa formaten pÄ en undernivÄ klickar du pÄ plustecknet (+) intill undernivÄns namn.


Ta bort

Klicka hÀr för att ta bort aktuell kontext som tilldelats den valda formatmallen.

Tilldela

Click Apply to apply the selected Paragraph Style to the defined context.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!