Radera

Tar bort de markerade kolumnerna från tabellen.

Det här kommandot är endast tillgängligt om markören står i en tabell.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Table - Delete - Columns.

On Table bar, click

Icon Delete Column

Radera kolumn


Stötta oss!