Markera

Markerar den kolumn som innehåller markören. Det här alternativet är endast tillgängligt om markören står i en tabell.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Table - Select - Column.


Stötta oss!