Optimal bredd

Justerar kolumnbredden automatiskt efter innehållet i cellerna. Om du ändrar bredden på en kolumn påverkar det inte bredden på de andra kolumnerna i tabellen. En tabell kan inte vara bredare än sidan.

Ändringen påverkar endast markerade celler. Du kan justera flera intilliggande celler om du markerar cellerna samtidigt.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Table - Autofit - Optimal Column Width.

Open Optimize Size toolbar from Table bar, click

Icon Optimal Column Width

Optimal kolumnbredd


Stötta oss!