Column Width

Ändrar bredden på de markerade kolumnerna.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Table - Size - Column Width.

Från kontextmenyn:

Choose Size - Column Width.

Från gränssnittet med flikar:

On the Table menu of the Table tab, choose Column Width.


Bredd

Kolumner

Ange numret för den kolumn som du vill ändra bredd på.

Bredd

Ange önskad bredd för markerade kolumner.

Stötta oss!