Kolumn

Ange bredden på kolumner, eller markera, infoga och ta bort kolumner.

Så här använder du det här kommandot...

In the context menu of a cell, choose Column.


Bredd...

Ändrar bredden på de markerade kolumnerna.

Optimal Column Width

Distribute Columns Evenly

Adjust the width of selected table columns so that each column has the same width. The table width and unselected columns remain unchanged.

Markera

Markerar den kolumn som innehåller markören. Det här alternativet är endast tillgängligt om markören står i en tabell.

Infoga...

Inserts a row or column into the table. This command is only available when the cursor is in a table.

Radera

Tar bort de markerade kolumnerna från tabellen.

Stötta oss!