Kolumn

Ange bredden på kolumner, eller markera, infoga och ta bort kolumner.

Så här använder du det här kommandot...

In the context menu of a cell, choose Column.


Bredd...

Ändrar bredden på de markerade kolumnerna.

Optimal bredd

Justerar kolumnbredden automatiskt efter innehållet i cellerna. Om du ändrar bredden på en kolumn påverkar det inte bredden på de andra kolumnerna i tabellen. En tabell kan inte vara bredare än sidan.

Distribute Columns Equally

Justerar bredden på de markerade kolumnerna så att de stämmer överens med den bredaste kolumnen i markeringen. Den totala bredden på tabellen kan inte överskrida sidans bredd.

Markera

Markerar den kolumn som innehåller markören. Det här alternativet är endast tillgängligt om markören står i en tabell.

Infoga...

Inserts a row or column into the table. This command is only available when the cursor is in a table.

Radera

Tar bort de markerade kolumnerna från tabellen.

Stötta oss!