Radera

Tar bort den markerade raden eller de markerade raderna från tabellen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Table - Delete - Rows.

On Table bar, click

Icon Delete Row

Radera rad


Stötta oss!